• diagnostyka.jpg
 • pomagamy.jpg
 • serwis.jpg
 • oferujemy.jpg


Oferta dla serwisów:

 • budowa i kontrola Systemów Zapewnienia Jakości w oparciu o normy ISO,
 • audyty kontrolne dotyczące standardów, procedur i Systemu Zapewnienia Jakości,
 • ocena organizacji serwisu za pomocą wskaźników KPI (wydajność, produktywność, godziny sprzedane do zlecenia itp.) metody poprawy wskaźników,
 • ocena i weryfikacja systemów motywacyjnych wynagrodzeń w serwisie,
 • ocena Biura Obsługi Klienta, sprawdzanie kompetencji pracowników, szkolenia. couching.
 • wsparcie dla procesów gwarancyjnych w serwisie,
 • wsparcie w wyborze maszyn i urządzeń zaplecza serwisu,
 • metody kontroli jakości serwisu.

 

Oferta dla klienta indywidualnego:

 • wsparcie w roszczeniach gwarancyjnych,
 • weryfikacja stanu pojazdu (np. przed zakupem), sprawdzenie kodów błędów sterowników,
 • weryfikacja kosztów napraw i kosztorysów,
 • pomoc w egzekwowaniu kosztów napraw od likwidatorów szkód komunikacyjnych.
 • ocena technologii napraw i optymalizacji ich kosztów.