• pomagamy.jpg
  • oferujemy.jpg
  • serwis.jpg
  • diagnostyka.jpg


W tym miejscu zajmiemy się udostępnieniem użytkownikom pojazdów kilku praktycznych informacji dotyczących eksploatacji pojazdów. Większość producentów pojazdów dba o rzetelność rozliczeń napraw w swoich pojazdach tworząc tzw. katalogi normatywów czasów napraw. Serwisy autoryzowane należące do sieci danej marki zazwyczaj zobligowane są do rozliczania napraw zgodnie z czasami operacji naprawczych zawartych w tych katalogach. Numery tych operacji i jednostki czasu znajdują się zwykle na fakturze za naprawę wydzielone od materiałów i części użytych do naprawy (tzw. robocizna). Podstawą jej rozliczenia jest stawka serwisowa rbh czyli wartość godziny pracy mechanika. Ta stawka na fakturze jest mnożona przez sumę czasów pracy wykonanej przy danej naprawie. Dla Grupy VW podstawę jednostki czasu jest 1/10 z godziny czyli 6 min i tyle wynosi podstawowa jednostka czasu pracy 0,1 rbh (w BMW podstawą jest 5 min. czyli 1/12 z godziny) tak więc 1 godzina pracy w serwisie VW to 10 jednostek (w BMW 12 jednostek) czasu. Jest to ważne by zrozumieć i kontrolować zapisy na fakturach za naprawę. Prawidłowo rozliczona robocizna na fakturze powinna zawierać nr operacji naprawczej i odpowiadająca jej ilość czasu niezbędna do wykonania naprawy np. 0102001 jednostka czasu 1,2 oznacza to, że dana operacja trwała 1 godz 12 min. przy stawce rbh 120 brutto zapłacimy za tą operację 144 pln.

Bardzo częstym błędem przy rozliczaniu robocizny jest zawyżanie kosztów poprzez kilkukrotne naliczanie tej samej operacji naprawczej, lub dublowanie robocizny w sytuacji nieuzasadnionego jej naliczania np. operacja demontażu sprzęgła jako operacja złożona zawierać będzie demontaż kół, półosi, i skrzyni biegów (te operacje nie powinny pojawić się na rozliczeniu naprawy. Niestety jako klient nie mamy wglądu w to jakie operacje są operacjami złożonymi i w takiej sytuacji warto skonsultować fakturę np. w innym serwisie tej samej marki. Takie działanie pomoże uniknąć nieporozumień. Proste sprawdzenie faktury może polegać na wzrokowej kontroli czy dane operacje nie dublują się (ten sam numer operacji pojawiający się kilkukrotnie na fakturze). Innym ważnym elementem, który powinien kontrolować użytkownik pojazdu to jednostki miary materiałów eksploatacyjnych (sztuki, litry itp.) często zdarza się, że np. płyn hamulcowy lub chłodniczy występuje w opakowaniach 1,5 litra lub zbiorczych np. 60 litrów, w takim przypadku należy sprawdzić czy zastosowana jednostka odpowiada pojemności układu w pojeździe.

Generalnie stawka za jedną godzinę pracy mechanika powinna nam ułatwić wybór serwisu z jakiego chcemy skorzystać, pamiętajmy że zawsze warto jest zapytać się o ewentualny rabat lub zapytać doradcę serwisowego o koszty materiałów ( wybór np. oleju silnikowego dla Volkswagena w tzw. serwisie „long life” może zmniejszyć koszty nawet o więcej niż 50% w porównaniu do preferowanego przez serwis VW produktu Castrol 0W30 long life). W tym miejscu warto zauważyć że pojazdy eksploatowane w reżimie „long life” (2 lata i 30000 km przebiegu) pozwalają znacznie ograniczyć koszty eksploatacji pojazdu. Większość pojazdów z Grupy VW ma możliwość eksploatacji w reżimie „long life”, warto też starannie wybrać olej silnikowy spełniający wymagania dla tego reżimu (VW 504.00/507.00) ceny od 25 PLN do 80 PLN za litr w zależności od producenta oleju.